nhathongminh

Tag Archives: hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CÔNG TY SKY MINH DƯƠNG Nếu địa điểm giao hàng là ngoại thành, ngoại tỉnh hoặc nội thành thành phố Hà Nội nhưng khác với địa điểm thanh toán (trong trường hợp Quý khách gửi quà, gửi hàng cho bạn bè, đối tác) chúng tôi sẽ thu tiền trước 100% giá […]