Hiển thị một kết quả duy nhất

nhathongminh

-4%
-9%
-11%
-12%
-12%
-11%
-15%
-11%
-13%
-9%