nhathongminh

Tag Archives: tiêu chuẩn nhà thông minh

Xu hướng và tiêu chuẩn mới trong xây dựng nhà hiện đại

Ngày nay, một cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu mang tên 4.0 đã khiến cho các từ khóa “nhà thông minh” và “internet vạn vật kết nối” nổi lên như diều gặp gió, nó giống như là một xu thế tất yếu cho mô hình nhà trong tương lai, hướng con người đến với cuộc sống tiện nghi và thoải mái do công nghệ làm chủ. Đó không còn là những thứ trong tương lai xa mà đã hiện diện ở khắp nơi trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam chúng ta.